Pre účastníkov je veľkou príležitosťou Monitora zdravia nepochybne komplexný výskum zdravia na vysokej úrovni. Je samozrejmé, že sme vám k dispozícii s celým tímom odborníkov.

Okrem toho na tomto výskume spolupracuje celá Zóna primárnej starostlivosti v Gente. Podporujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a starostlivosti v Gente a úzko spolupracujú s mestom Gent. Vytvárajú efektívnu, dostupnú a kvalitnú prvú líniu, kde je občan v centre pozornosti.

S tímom zdravotníckych odborníkov sa neponáhľame a umožňujeme výskum na vašich vzorkách. Prostredníctvom etického preskúmania sa prediskutujú a potvrdia výskumné otázky a tím lekárskych expertov posúdi, ktoré výsledky je potrebné oznámiť.

Ak si želáte tieto výsledky dostať a diskutovať o nich, môžete tak urobiť prostredníctvom odborného tímu Health Monitor. Môžete sa tiež rozhodnúť zdieľať svoje výsledky so svojím dôverníkom. Vo väčšine prípadov je to všeobecný lekár, ale môže to byť aj psychológ, terapeut, zdravotná sestra, lekárnik alebo komunitný pracovník. O tom všetkom sa s vami porozpráva anketár pri udeľovaní vášho súhlasu s monitorovaním zdravia.