Katılımcılar için Sağlık Monitörü’nün en büyük fırsatı şüphesiz kapsamlı üst düzey sağlık araştırmasıdır. Tüm uzman ekibimizle hizmetinizde olduğumuzu söylemeye gerek yok.

Ayrıca, Gent Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Bölgesi’nin tamamı bu araştırmada işbirliği yapıyor. Gent sağlık ve bakım hizmeti sağlayıcılarını destekliyor ve Gent Belediyesi ile yakın işbirliği içinde çalışıyorlar. Vatandaşın merkezde olduğu etkili, erişilebilir ve yüksek kaliteli bir birinci basamak oluşturuyorlar.

Tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekiple, numuneleriniz üzerinde araştırma yapılmasına izin vermek için acele etmiyoruz. Etik bir inceleme yoluyla, araştırma soruları tartışılır ve onaylanır ve tıbbi uzman bir ekip hangi sonuçların iletilmesi gerektiğini değerlendirir.

Bu sonuçları almak ve tartışmak isterseniz, bu Health Monitor profesyonel ekibi aracılığıyla yapılabilir. Sonuçlarınızı sırdaşınızla paylaşmayı da seçebilirsiniz. Çoğu durumda bu bir pratisyen hekimdir, ancak bir psikolog, terapist, hemşire, eczacı veya toplum çalışanı da olabilir. Tüm bunlar, Sağlık Monitörü için onayınızı verirken görüşmeci ile tartışılacaktır.