Aslında saat on ikiye beş var… İki buçuk oldu bile! Beyler, toplanın!

2050 yılına kadar her 3 Belçikalıdan 1’i 65 yaşın üzerinde olacak. Sağlık sektörümüz ve toplumumuz ancak önleyici sağlık hizmetlerine ve sağlıklı yaşlanmaya odaklanarak bunun üstesinden gelebilecektir. Hollanda gibi diğer Avrupa ülkeleri, sakinlerinin sağlık verilerini arşivleme ve analiz etme konusunda çok daha ilerideler. Biz geride kalamayız!