Ingangsdatum: Januari 1, 2023

Privacyverklaring Gloria – Gezondheidsmonitor

Omtrent het gebruik van de website https://gezondheidsmonitor.gent/

 1. Doeleinde en rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wanneer je deze website (https://gezondheidsmonitor.gent/) betreedt, een vraag stelt en/of deelneemt, worden er persoonsgegevens van jou verzameld. De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming.

De door jouw aangeleverde persoonsgegevens worden met de meeste aandacht en zorgvuldigheid door ons verwerkt voor het maken van de afspraak met de interviewer met als finaal doel: het opzetten van de biobankcollectie en het onderzoeksproject, genaamd GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR.

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van dit onderzoek?

Het opzetten van deze biobankcollectie wordt uitgevoerd door Prof. Dr. Marthe De Boevre (marthe@gezondheidsmonitor.gent) en Dr. Lies Lahousse (lies@gezondheidsmonitor.gent), onderzoekers van de Universiteit Gent. De beheerder van Biobank UZ Gent treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; de medisch beheerder is Prof. dr. Bruno Verhasselt.

GLORIA is gesubsidieerd door het Fonds voor Innovatie en Klinisch Onderzoek UZ Gent, de Universiteit Gent en Stad Gent en werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Gent en de Universiteit Gent. Dit project wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

Wanneer u wenst contact op te nemen met ons voor vragen/suggesties met betrekking tot de biobank (via de contactpagina: https://gezondheidsmonitor.gent/contact/) en/of wanneer u beslist om deel te nemen aan GLORIA (https://gezondheidsmonitor.gent/doe-mee/), vragen we jouw e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortejaar en de wijk waar je woont om jou te kunnen contacteren en informeren over de biobank.

 

 1. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens en hoelang worden jouw persoonsgegevens verwerkt/bewaard?

Enkel Prof. Dr. Marthe De Boevre (marthe@gezondheidsmonitor.gent) en Dr. Lies Lahousse (lies@gezondheidsmonitor.gent) van GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR hebben toegang tot de persoonsgegevens die je achterlaat op onze website op een strikte “need-to-know” basis.

Er wordt over gewaakt dat deze persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval je hiertoe voorafgaand jouw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren….).

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard voor een periode van maximaal 50 jaar. Indien je beslist toch niet deel te nemen aan GLORIA – GEZONDSHEIDSMONITOR, dan worden jouw persoonsgegevens die je hebt achtergelaten in de contactformulieren verwijderd.

 1. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

GLORIA – GEZONDSHEIDSMONITOR zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking. Jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligde databank op de UGent-server en zoals hierboven beschreven is de toegang tot uw gegevens beperkt.

 1. Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze website?

Wanneer we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je van een aantal rechten die je kan uitoefenen zoals hieronder beschreven.

Houd er rekening mee dat als je een recht wilt uitoefenen, we jou om aanvullende informatie kunnen vragen. We doen dit om een inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegde persoon namens jou optreedt en een recht op jouw naam uitoefent.

 1. Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, wat betekent dat je ons kunt vragen om jou informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die we over jou bewaren. Je kan, in bepaalde gevallen, ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.
 2. Je hebt het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef hierbij aan in welke context wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zodat wij jouw verzoek snel en nauwkeurig kunnen beoordelen.
 3. Je hebt altijd het recht om jouw eerder gegeven toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die reeds op grond van deze toestemming verwerkt werden.
 4. Je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, als het onwettig was om ze te verzamelen of als je met succes jouw recht uitoefende om jouw toestemming in te trekken Als een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen we jouw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de volgende omstandigheden kan je ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:
  1. terwijl we jouw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren beoordelen;
  2. als een dergelijke verwerking onrechtmatig was, maar je de voorkeur geeft aan een beperking boven verwijdering;
  3. als we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren, per e-mail naar hallo@gezondheidsmonitor.gent.

Indien je beslist toch niet deel te nemen aan GLORIA – GEZONDSHEIDSMONITOR, dan worden jouw persoonsgegevens die je hebt achtergelaten in de contactformulieren verwijderd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om bovenstaande rechten uit te oefenen.

 1. Cookies

Deze website (https://gezondheidsmonitor.gent/) maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat (smartphone, tablet …) worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan een onlinedienst.

Een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. Hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer.

 • Waarom gebruikt GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR cookies?

GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR gebruikt in de eerste plaats cookies om uw gebruikservaring te verbeteren en de onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen u en de website of (mobiele) applicatie die u bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of (mobiele) applicatie.

De cookies die GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR gebruikt zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

 • Welke cookies gebruikt GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR voor welke doeleinden?

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

 • Uw browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
 • De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en ze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Statistische cookies

Statistische cookies, zoals Google Analytics, verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze onlinediensten worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen, bijvoorbeeld: Hoe bent u op onze webpagina terechtgekomen? Op welke mobiele applicatie brengt u de meeste tijd door?

Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

Voor gebruik van deze cookies is toestemming vereist.

 • Lijst van cookies

Noodzakelijke functionele cookies

Deze cookies kan u weigeren als u op onze website wil surfen, maar worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt omtrent het plaatsen van cookies.

Naam Doel Levensduur
Uncode_# Deze cookies worden gebruikt om voorkeuren voor cookietoestemming op te slaan. 1 jaar

Statistische cookies

Deze cookies kan u weigeren als u op onze website wil surfen.

Naam Doel Levensduur
_ga Slaat informatie anoniem op en wijst een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren 2 jaar
_ga_# Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht en ook data voor het eerste en meest recente bezoek 2 jaar

 

_gat_#

Bekijkt hoe snel verzoeken voltooid worden 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe het met de website gaat 2 dagen
 • Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?

Je kan zelf jouw cookievoorkeuren instellen. Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Daar kan je ook vinden hoe eerder geplaatste cookies verwijderd kunnen worden.

Via deze links ontvang je meer informatie hoe je dit kan doen.

We bewaren jouw voorkeuren, maar je kan ze altijd aanpassen. Hou er rekening mee dat bepaalde media alleen beschikbaar zijn als je de cookies aanvaardt.

 1. Contactinformatie

Met al je vragen en/of opmerkingen, kan je steeds terecht bij Prof. Dr. Marthe De Boevre (marthe@gezondheidsmonitor.gent) en Dr. Lies Lahousse (lies@gezondheidsmonitor.gent).

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, of indien je meent dat je Persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt door de UGent, kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de UGent via privacy@ugent.be of telefonisch via 09 264 95 17.

Indien je meent dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan jouw verzoek of klacht, kan je je wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (via contact@apd-gba.be of telefonisch via +32 (0)2 274 48 00) en/of tot de Vlaamse toezichthouder (via contact@toezichtcommissie.be of telefonisch via +32 (0)2 553 50 47).

 1. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt.

 

Privacyverklaring Gloria – Gezondheidsmonitor

Omtrent deelname aan de biobankcollectie, GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR

 1. Doeleinde en rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wanneer je beslist deel te nemen aan GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR, worden er persoonsgegevens en stalen van jou verzameld. De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens en stalen is volledig vrijwillig en is gebaseerd op de wettelijke verplichting volgens artikel 6, lid 1, c) van de Algemene Verordening en is noodzakelijk met het oog op wetenschappelijk onderzoek volgens artikel 9, lid 2, j) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De door jouw aangeleverde persoonsgegevens en stalen worden met de meeste aandacht en zorgvuldigheid door ons verwerkt voor het opzetten van de biobankcollectie, genaamd GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR. GLORIA wordt specifiek opgericht om als hulpbron te dienen voor onderzoek in het kader van ‘gezond ouder worden’. Jouw deelname aan GLORIA kan bijdragen tot verhoogde wetenschappelijke kennis omtrent het gezond ouder worden en kan leiden tot een betere behandeling van toekomstige patiënten.

Als je besluit om deel te nemen aan GLORIA kan je volledig vrijwillig kiezen om ook deel  uit te maken van de Belgian Genome Biobank (BGB). Deze biobank is heel belangrijk voor onderzoek naar complexe en zeldzame ziekten en is momenteel niet beschikbaar voor de Vlaamse/Belgische bevolking.

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van dit onderzoek?

Het opzetten van deze biobankcollectie wordt uitgevoerd door Prof. Dr. Marthe De Boevre (marthe@gezondheidsmonitor.gent) en Dr. Lies Lahousse (lies@gezondheidsmonitor.gent), onderzoekers van de Universiteit Gent. De beheerder van Biobank UZ Gent treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, Prof. dr. Bruno Verhasselt.

GLORIA is gesubsidieerd door het Fonds voor Innovatie en Klinisch Onderzoek UZ Gent, de Universiteit Gent en Stad Gent en werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Gent en de Universiteit Gent. Dit project wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

Tijdens je deelname aan GLORIA, worden er verschillende persoonsgegevens en stalen verzamelt, hieronder geven we je daarvan een overzicht.

 • Vragenlijst en interview

In de vragenlijst worden algemene persoonsgegevens (leeftijd, geslacht), gegevens over jouw fysieke gezondheid, jouw activiteiten in het dagelijks leven, slaapgegevens verzamelt en verwerkt. Daarnaast wordt er ook een interview afgenomen die een beeld zal schetsen over jou als persoon en jouw levelsstijl.

 • Lichamelijk onderzoek en afname van biologische stalen

Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt jouw lengte, gewicht, taille omtrek, bloeddruk en jouw handgrijpkracht bepaalt. Eveneens zal er een elektrocardiogram en longfunctiemeting worden afgenomen en zal u een looptest en de 5T Chair-stand test moeten afleggen.

Volgende biologische stalen zullen bij jou worden afgenomen: bloed, haar, speeksel, urine, stoelgang en huidstalen.

 • GLORIA-app

Via deze app zullen gegevens over jouw gedrag verzameld worden tijdens jouw dagdagelijkse activiteiten via een app of sensor (bv. activiteitsniveau, slaappatronen, omgevingsinvloeden,…).

 • Registers InterMutualistisch Agentschap

Individuele gegevens over het gebruik van (vergoede) geneesmiddelen, vaccinatie, sociaal-economische status, gezondheidsdiensten, gegevens over ziektestatus en overlijden zullen worden verzameld uit de registers van het InterMutualistisch Agentschap (AIM-IMA, gegevensverzameling van alle Belgische ziekenfondsen) via koppeling aan socialezekerheidsnummer (RIZIV-nummer).

Alle gegevens zullen pseudoniem (jouw gegevens zullen nooit rechtstreeks gekoppeld worden aan jouw naam of adresgegevens;  jouw gegevens zullen gekoppeld worden aan een pseudoniem of code) bewaard worden.

Algemene wetenschappelijke bevindingen en nieuwe inzichten zullen op anonieme wijze ter beschikking worden gesteld op de website.

 1. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens en hoelang worden jouw persoonsgegevens verwerkt/bewaard?

De toegang tot de code of het pseudoniem zal enkel toegankelijk zijn voor de onderzoeker of de door haar aangestelde vervanger.

De verzamelde gepseudonimiseerde gegevens kunnen gedeeld worden met andere (toekomstige) onderzoekers. Dit kan leiden tot hergebruik van jouw gepseudonimiseerde gegevens voor toekomstige onderzoeksprojecten en studies die vallen binnen de reikwijdte van GLORIA. Dergelijke nieuwe studie en hergebruik van gegevens dient steeds ingediend en goedgekeurd te worden door het GLORIA toetsingscomité en een bevoegd Ethisch Comité.

Enkel de gepseudonimiseerde gegevens zullen gebruikt worden voor analyse van de gegevens en in alle documentatie, rapporten of publicaties (in medische tijdschriften of congressen) over de studie. Vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd.

Jouw persoonsgegevens en stalen worden verwerkt en bewaard voor een periode van maximaal 50 jaar.

 1. Overdracht van jouw persoonsgegevens

Wanneer jouw gegevens overgemaakt worden aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of aan een internationale organisatie, dan zal U(Z) Gent er zich van vergewissen of het land van bestemming een passend beschermingsniveau biedt. Wanneer het land waarnaar U(Z) Gent gegevens wenst over te maken geen passende waarborgen biedt, zal U(Z) Gent via modelovereenkomsten, ter beschikking gesteld door de Europese Commissie, of andere aanvaarde maatregelen zelf passende waarborgen afdwingen.

 1. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

GLORIA – GEZONDSHEIDSMONITOR zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.

Volgende maatregelen worden standaard genomen om de veiligheid van jouw gegevens te garanderen:

 • Persoonlijke identificerende gegevens, zoals naam, geboortedatum worden verwijderd van de stalen en rapporten
 • Een unieke code (pseudoniem) wordt toegekend aan iedere deelnemer. De sleutel tot de codes wordt afzonderlijk bewaard op een beveiligde locatie.
 • De databank wordt opgeslagen op een beveiligde server van UGent.
 1. Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Wanneer we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je van een aantal rechten die je kan uitoefenen zoals hieronder beschreven.

Houd er rekening mee dat als je een recht wilt uitoefenen, we jou om aanvullende informatie kunnen vragen. We doen dit om een ​​inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegde persoon namens jou optreedt en een recht op jouw naam uitoefent.

 1. Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, wat betekent dat je ons kunt vragen om jou informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die we over jou bewaren. Je kan, in bepaalde gevallen, ook een kopie van jouw persoonsgegevens opvragen.
 2. Je hebt het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef hierbij aan in welke context wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zodat wij jouw verzoek snel en nauwkeurig kunnen beoordelen.
 3. Je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, als het onwettig was om ze te verzamelen of als je met succes jouw recht uitoefende om jouw toestemming in te trekken Als een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen we jouw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 4. In de volgende omstandigheden kan je ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:
  1. terwijl we jouw verzoek om jouw persoonsgegevens te corrigeren beoordelen;
  2. als een dergelijke verwerking onrechtmatig was, maar je de voorkeur geeft aan een beperking boven verwijdering;
  3. als we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren, per e-mail naar hallo@gezondheidsmonitor.gent.

 1. Contactinformatie

Met al je vragen en/of opmerkingen over GLORIA – GEZONDHEIDSMONITOR, kan je steeds terecht bij Prof. Dr. Marthe De Boevre (marthe@gezondheidsmonitor.gent) en Dr. Lies Lahousse (lies@gezondheidsmonitor.gent). Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, of indien je meent dat je Persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt door de UGent, kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de UGent via privacy@ugent.be of telefonisch via 09 264 95 17.

Indien je meent dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan jouw verzoek of klacht, kan je je wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (via contact@apd-gba.be of telefonisch via +32 (0)2 274 48 00) en/of tot de Vlaamse toezichthouder (via contact@toezichtcommissie.be of telefonisch via +32 (0)2 553 50 47).

 

 1. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt.