Sağlık Monitörü, yaşam tarzımızı ve toplumun sağlığını incelemek için kullanabileceğimiz verileri toplamayı amaçlamaktadır.

Son yıllarda, önleyici sağlık hizmetlerine çok az önem verildiği ve kriz zamanlarında bunun sağlık sektörümüz ve sağlık personelimiz için ciddi sonuçlar doğurabileceği bazen acı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yeterli veri olmadan çözüm arayamayız. Katılımınız çok önemli! Sağlık Monitörü, genetik ve çevresel faktörlerin ve bunların hastalık üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu bilgi nihayetinde yeni kavrayışlara ve tedavilere yol açabilir.