Cílem Monitoru zdraví je shromažďovat údaje, které můžeme využít ke studiu našeho životního stylu a zdraví společnosti.

V posledních letech se někdy až bolestně jasně ukazuje, že se příliš málo věnujeme preventivní zdravotní péči a že v době krize to může mít vážné důsledky pro naše zdravotnictví a zdravotnický personál.

Bez dostatečných údajů nemůžeme hledat řešení. Vaše účast je klíčová! Monitor zdraví významně přispívá k pochopení genetických a environmentálních faktorů a jejich vlivu na onemocnění. Tyto poznatky mohou v konečném důsledku vést k novým poznatkům a léčbě.