Žádný problém!

Naše informace a sdělení jsou přeloženy do devíti jazyků (nizozemština, angličtina, francouzština, turečtina, polština, slovenština, bulharština, rumunština, arabština). Spolupracujeme také s profesionálními tlumočníky a komunitními pracovníky, aby se do komunikace zapojili všichni.

Kde je vůle, tam je i cesta.