Nikdo nesmí sdílet vaše údaje bez vašeho výslovného souhlasu. To je jasně popsáno ve formuláři souhlasu, který s tazatelem podrobně projdete.

Na negativních, pozitivních nebo neutrálních výsledcích nezáleží: máte plnou kontrolu nad tím, kdo má k vašim výsledkům přístup. Toto s vámi bude důkladně probráno na začátku studie.