Ano. Vaše údaje můžeme použít pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas.

Téměř vždy musíte dát souhlas, aby laboratoře nebo jiné organizace mohly použít vaše zdravotní údaje pro výzkumné účely. To je upraveno zákony o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDG) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v Evropské unii.

Pokud budete mít zájem o Monitor zdraví, budete předem informováni o tom, jaké údaje jsou přesně shromažďovány, jak jsou používány, kdo k nim má přístup a jak dlouho jsou uchovávány.