Vaše údaje, které vyplníte v dotazníku, budou uloženy na zabezpečeném serveru Gentské univerzity. Vaše biologické vzorky jsou uloženy v biobance na UZGent. S vašimi údaji a vzorky budou pracovat výzkumníci, kteří budou mapovat vliv prostředí a genetiky na vaše zdraví.

Jakmile shromáždíme dostatečné množství údajů za jednotlivé čtvrti, bude možné zasílat zpětnou vazbu na úrovni čtvrtí. Budeme tak činit pravidelně.

Upozorňujeme, že mezi vyplněním dotazníku a odběrem vašich vzorků může uplynout několik měsíců nebo dokonce let, než bude znám výsledek. Je proto důležité, abyste se s jakoukoli stížností nebo obavou obrátili na svého důvěryhodného poskytovatele primární péče. Monitor zdraví je součástí výzkumných údajů a nenahrazuje pravidelnou péči poskytovanou vaším praktickým lékařem/lékárníkem/….. Jsme vám samozřejmě vždy k dispozici s naším odborným týmem, který je v úzkém kontaktu s primární péčí v Gentu!

Jaký vliv má na zdraví okolí, kde žijete, a ulice, kterými denně procházíte? To se dozvíte díky vaší účasti a účasti dalších místních obyvatel.