Dědičné faktory mohou kromě prostředí hrát významnou roli při vzniku onemocnění nebo rychlejším stárnutí. Z tohoto důvodu je zásadní, abychom do Monitoru zdraví zahrnuli jak prostředí, tak genetiku.

Proto vás žádáme o souhlas s odebráním vaší DNA ze vzorku krve a její následnou analýzou. Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme zkoumat, jak může zdravotní péče lépe zohlednit vaše dědičné faktory, například v rámci belgické genomové biobanky.

DNA, bohatství informací

DNA obsahuje spoustu informací o nejrůznějších vlastnostech, které vás činí jedinečnými, například o barvě vašich očí nebo typu vašich vlasů. Kromě zábavných faktů obsahuje také informace o vašich šancích na zdravé stárnutí. DNA však obsahuje také spoustu kódů, kterým zatím nerozumíme. Stále také existuje mnoho nejasností ohledně rizika onemocnění souvisejících s věkem na základě vašeho genetického materiálu. Než tedy začneme zbytečně znepokojovat zdravé lidi ve společnosti, je třeba provést další výzkum. Proto chceme pomoci prozkoumat, zda můžeme na základě DNA s dostatečnou jistotou dříve a lépe předpovědět vznik onemocnění, jako je například rakovina. Kromě toho chceme také prozkoumat, zda nám DNA umožní lépe přizpůsobit léčbu lidem, jako jste vy. To znamená, že vás nebudeme zbytečně znepokojovat ani v případě, že bychom náhodou v příštích letech něco objevili. Odborníci posoudí, zda data s dostatečnou jistotou ukazují na určitou poruchu, která zatím není známá, ale je léčitelná. Vy jako účastník se předem rozhodnete, zda o tom chcete být informováni, či nikoliv. Pokud však hledáte diagnózu nebo péči týkající se dědičné poruchy, rádi vás odkážeme na uznávané belgické centrum pro lidskou genetiku, jako je oddělení lékařské genetiky na UZ Gent.