Především vaše identifikační údaje, ale nebojte se! Používáme je pouze v případě potřeby pro věci, ke kterým jste nám dali svolení. O vaší identitě neví ani hrstka lidí.

Všechny informace, které naši výzkumníci shromažďují a zpracovávají, jsou okamžitě zašifrovány. To znamená, že je nelze vysledovat ke konkrétní osobě. Vaše identita zůstane utajena a váš soubor a související vzorky budou vždy označeny kódem. Tento kód budou moci s údaji o vaší totožnosti spojit pouze lidé odpovědní za Monitor zdraví.

Dáváme vám své slovo a zároveň jsme ze zákona povinni dodržovat pravidla obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDG) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).