Buďte klidní. Od prvního dne se snažíme s vašimi výsledky zacházet s nejvyšší úrovní zabezpečení.

Při spuštění je vaše identita známa, ale jakmile dotazník a vzorky dorazí do výzkumného centra, jsou vaše údaje zašifrovány. Od té doby je váš soubor v rámci Health Monitoru vždy označován specifickým kódem.

Vědecké poznatky shromážděné v rámci studie budou uloženy v (doufejme, že rostoucí) databázi. Vaše údaje a údaje ostatních účastníků tak mohou být přidanou hodnotou v mnoha dalších studiích v rámci „zdravého stárnutí“.
Například: někdo chce zkoumat souvislost mezi:

  • životem na rušné cihlové silnici a hladinou jemného prachu v krvi.
  • zaměstnáním a hladinou cholesterolu ve věku nad 45 let.
  • vlivem domácího nebo pracovního prostředí a duševní pohodou.

V ideálním světě by Monitor zdraví přilákal spoustu nadšených účastníků a my bychom obdrželi více vzorků, než jsme schopni zpracovat! Tak můžeme svým výzkumem něco změnit. Vezměte prosím na vědomí, že průzkum někdy trvá dlouho; nemůžete očekávat, že výsledky mohou být poskytnuty okamžitě. Samozřejmě se postaráme o to, abyste o nás pravidelně dostávali zprávy!