Buďte pokojní. Od prvého dňa sa snažíme, aby vaše výsledky boli maximálne zabezpečené.

Pri spustení je vaša identita známa, ale hneď ako sa dotazník a vzorky dostanú do výskumného centra, vaše údaje sú zašifrované. Od tohto momentu sa na váš súbor v rámci monitora zdravia vždy odkazuje špecifickým kódom.
Vedecké poznatky získané v rámci štúdie budú uložené v (dúfajme, že rastúcej) databáze. Vaše údaje a údaje ostatných účastníkov tak môžu byť pridanou hodnotou v mnohých ďalších štúdiách v rámci „zdravého starnutia“.

Napríklad: niekto chce skúmať súvislosť medzi:

  • životom na rušnej tehlovej ceste a hladinou jemného prachu v krvi.
  • povolaním a hladinou cholesterolu vo veku nad 45 rokov.
  • vplyvom domáceho alebo pracovného prostredia a duševnou pohodou.

V ideálnom svete by Monitor zdravia prilákal množstvo nadšených účastníkov a my by sme dostali viac vzoriek, než by sme dokázali spracovať! Takto môžeme svojím výskumom niečo zmeniť. Upozorňujeme, že prieskum niekedy trvá dlho; nemôžete očakávať, že výsledky môžu byť poskytnuté okamžite. Samozrejme, postaráme sa o to, aby ste sa o nás pravidelne dozvedali!