Nie.

Monitor zdravia je skvelou príležitosťou zúčastniť sa na prieskume zdravia, ktorý môže potenciálne poskytnúť cenné informácie o zdraví a zdraví vášho okolia.

Projekt ponúka všetkým (!) obyvateľom Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem-Afsnee, Wondelgem a Zwijnaarde možnosť dozvedieť sa viac o zdraví.

Jediné, čo od našich účastníkov žiadame, je, aby každé štyri roky počas 20 rokov vyplnili dotazník a nechali si od zdravotnej sestry odobrať niekoľko vzoriek.