Aby sme zaistili čo najvyššiu bezpečnosť vašich údajov, nie je možné si údaje jednoducho vyžiadať. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás samozrejme kontaktovať a spoločne zistíme, aké údaje je potrebné sprístupniť.