Žiadny problém!

Naše informácie a komunikácia sú preložené do deviatich jazykov (holandčina, angličtina, francúzština, turečtina, poľština, slovenčina, bulharčina, rumunčina, arabčina). Spolupracujeme aj s profesionálnymi tlmočníkmi a komunitnými pracovníkmi, aby sa do komunikácie zapojili všetci.

Kde je vôľa, tam je aj cesta.