Veľmi nám záleží na vašich údajoch a získaných výsledkoch. S celým naším tímom odborníkov pravidelne rozhodujeme, ktoré údaje by sme vám mali oznámiť a ktoré nie. Objavuje sa niečo dôležité, čo nás znepokojuje a čo preukázateľne spôsobuje ochorenie a je liečiteľné? Potom vás budeme informovať, ak ste nám dali výslovný súhlas… V prípade sťažnosti alebo obáv odporúčame vždy kontaktovať vášho praktického lekára alebo poskytovateľa služieb.