Vaša účasť je dobrovoľná. Sami sa rozhodnete, či sa na ňom zúčastníte alebo nie. Vidíte pridanú hodnotu Monitora zdravia?