Najskôr sa potľapkajte po pleci! Účasťou na tejto rozsiahlej (Gentskej) zdravotnej štúdii ste sa rozhodli správne.

Vyplníte náš kontaktný formulár, aby sme si mohli dohodnúť termín, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Budete informovaní o konkrétnom účele štúdie a o tom, ako budú vaše údaje použité.

Iba ak nám dáte svoj výslovný súhlas, urobíme tak. Monitor zdravia pozostáva z komplexného dotazníka, ktorý môžete vyplniť online alebo v papierovej forme vlastným tempom. V prípade problémov alebo otázok môžeme niektoré časti prejsť aj spoločne.

Okrem toho s vami vykonáme niektoré fyzické testy a odoberieme vzorky. Na tento účel angažujeme zdravotnú sestru, ktorá vám odoberie niektoré vzorky. Tento proces je rýchly, jednoduchý a prakticky bezbolestný.