Áno. Vaše údaje môžeme použiť len vtedy, ak ste nám dali výslovný súhlas.

Takmer vždy musíte dať súhlas, aby laboratóriá alebo iné organizácie mohli použiť vaše zdravotné údaje na výskumné účely. Upravujú to zákony o ochrane osobných údajov, napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDG) a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európskej únii.

V prípade záujmu o monitor zdravia budete vopred informovaní o tom, aké údaje sa presne zhromažďujú, ako sa používajú, kto k nim má prístup a ako dlho sa uchovávajú.