V Gente by sme si dovolili povedať, že účasť „goe me de wind omdroait“, čo znamená, že ak sa zúčastníte, veci sa vám budú dariť!

Veď váš príspevok nie je len ušľachtilý: okrem lepšej zdravotnej starostlivosti pre ďalšie generácie sú tu aj krátkodobé príležitosti.

Prostredníctvom nášho výskumu poukazujeme na faktory, ktoré prispievajú k dobrému zdraviu, a veľmi radi sa o tieto výsledky podelíme. Okrem toho sme spolu s naším tímom odborníkov v úzkom kontakte s primárnou zdravotnou starostlivosťou v Gente & meste Gent, vďaka čomu môžu byť naše cenné výsledky prínosom aj pre vaše miestne zdravotníctvo a okolie.

Monitor zdravia prebieha viac ako 20 rokov. Pri analýze vašich vzoriek umožňujeme len vysokokvalitný výskum. To samozrejme môže znamenať, že výsledky budú k dispozícii až po niekoľkých mesiacoch alebo dokonca rokoch.

Monitor zdravia teda nenahrádza vašu pravidelnú starostlivosť; s akoukoľvek sťažnosťou alebo obavou sa aj naďalej obráťte na svojho praktického lekára alebo dôverníka.

Vďaka budúcemu výskumu, ktorý bude sprevádzať Monitor zdravia, sa dozviete viac o zdravotnom stave vášho okolia: od genetiky až po životné prostredie!

Nedovoľte, aby vás pochybnosti zastavili! Zúčastníte sa aj vy?