Prieskum účastníkov Monitora zdravia sa vykonáva každé štyri roky počas 20 rokov. Prieskum – pozostávajúci z odberu vzoriek a dotazníka – bude trvať jeden a pol až dve hodiny a uskutoční sa u vás doma alebo v našom laboratóriu.

Vyplnenie dotazníka trvá približne 1 hodinu a môžete ho vyplniť doma vlastným tempom po častiach alebo v prípade potreby spoločne s anketárom. Odber vzoriek a fyzické testy trvajú pol hodiny až hodinu a môžu sa uskutočniť za najlepších podmienok v našich priestoroch alebo v prípade potreby u vás doma.

Vaša časová investícia ako účastníka znamená obrovský prínos pre našu spoločnosť, našu vedu a naše zdravie. Je samozrejmé, že týmto dúfame, že aj vy môžete starnúť zdravšie.