Chceme zabezpečiť, aby výsledky Monitora zdravia boli reprezentatívne pre občanov západnej Európy.

Vzhľadom na premenlivý demografický vývoj centra Gentu a mestskej časti nemôžeme v súčasnosti do prieskumu zahrnúť obyvateľov tohto regiónu.