Chceme zajistit, aby výsledky Monitoru zdraví byly reprezentativní pro občany západní Evropy.

Vzhledem k proměnlivému demografickému vývoji centra Gentu a městské části nemůžeme v současné době do průzkumu zahrnout obyvatele tohoto regionu.