Sağlık Monitörü sonuçlarının Batı Avrupa vatandaşlarını temsil ettiğinden emin olmak istiyoruz.

Gent merkezinin ve kentsel alanın değişken demografik yapısı göz önüne alındığında, şu anda bu bölgede yaşayanları ankete dahil edemiyoruz.