Monitor zdraví je jednoduchý průzkum, při kterém se pomocí dotazníku, fyzických testů a odběru vzorků shromažďuje a analyzuje množství údajů. Tyto údaje potřebujeme, abychom mohli provést úplný zdravotní screening s vašimi údaji.

Účast v Monitoru zdraví s sebou nese jen málo rizik. Při standardním odběru krve je možné riziko zánětu místa vpichu (< 1 %) nebo vzniku modřin. U všech ostatních postupů nehrozí účastníkovi žádné další riziko. Máte právo se kdykoli zeptat na možná a/nebo známá rizika Monitoru zdraví. Pokud by se přesto v důsledku vaší účasti v programu Health Monitor vyskytla jakákoli nevýhoda, bude vám poskytnuta odpovídající léčba.

Je také možné, že se objeví další rizika a nepříjemnosti, které nejsou v současné době známy. Je proto velmi důležité, abyste co nejdříve nahlásili jakoukoli novou zdravotní potíž svému praktickému lékaři, a to bez ohledu na to, zda se domníváte, že tato potíž souvisí s účastí v Monitoru zdraví, či nikoli.