Monitor zdravia je jednoduchý prieskum, v ktorom sa zbiera a analyzuje množstvo údajov pomocou dotazníka, fyzických testov a odberu vzoriek. Tieto údaje potrebujeme na vykonanie úplného zdravotného prieskumu s vašimi údajmi.

Účasť v Monitoringu zdravia zahŕňa len málo rizík. Pri štandardnom odbere krvi existuje možné riziko zápalu miesta vpichu (< 1 %) alebo modrín. Pri všetkých ostatných postupoch neexistuje pre účastníka žiadne ďalšie riziko. Máte právo kedykoľvek položiť otázky týkajúce sa možných a/alebo známych rizík Monitora zdravia. Ak by sa napriek tomu vyskytli nejaké nevýhody v dôsledku vašej účasti v programe Monitor zdravia, bude vám poskytnutá primeraná liečba
Je tiež možné, že sa vyskytnú ďalšie riziká a nepríjemnosti, ktoré v súčasnosti nie sú známe. Je preto veľmi dôležité, aby ste akékoľvek nové zdravotné ťažkosti čo najskôr nahlásili svojmu všeobecnému lekárovi bez ohľadu na to, či si myslíte, že ťažkosti súvisia s účasťou v Monitoringu zdravia alebo nie.