Predovšetkým vaše identifikačné údaje, ale nebojte sa! Používame ich len v nevyhnutných prípadoch, na ktoré ste nám dali povolenie. O vašej totožnosti nevie ani hŕstka ľudí.

Všetky informácie, ktoré naši výskumníci zhromažďujú a spracúvajú, sa okamžite zašifrujú. To znamená, že sa nedajú vystopovať ku konkrétnej osobe. Vaša identita zostane utajená a váš súbor a súvisiace vzorky budú vždy označené kódom. Tento kód budú môcť spojiť s údajmi o vašej totožnosti len ľudia zodpovední za Monitor zdravia.

Dávame vám svoje slovo a zároveň sme právne povinní dodržiavať pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDG) a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).