Vaše údaje, ktoré vyplníte v dotazníku, budú uložené na zabezpečenom serveri Gentskej univerzity. Vaše biologické vzorky sú uložené v biobanke v UZGent. Výskumníci budú pracovať s vašimi údajmi a vzorkami, aby zmapovali vplyv prostredia a genetiky na vaše zdravie.

Keď zhromaždíme dostatok údajov za jednotlivé štvrte, bude možné posielať spätnú väzbu na úrovni štvrte. Budeme to robiť pravidelne.

Upozorňujeme, že medzi vyplnením dotazníka a odberom vašich vzoriek môže uplynúť niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov, kým bude známy výsledok. Preto je dôležité, aby ste sa s akoukoľvek sťažnosťou alebo obavou obrátili na svojho dôveryhodného poskytovateľa primárnej starostlivosti. Monitor zdravia je súčasťou výskumných údajov a nenahrádza pravidelnú starostlivosť, ktorú vám ponúka váš všeobecný lekár/lekárnik/…. Samozrejme, sme vám vždy k dispozícii s naším odborným tímom, ktorý je v úzkom kontakte s primárnou starostlivosťou v Gente!

Aký vplyv má na zdravie okolie, v ktorom žijete, a ulice, ktorými denne prechádzate? Zistíte to vďaka vašej účasti a účasti ďalších miestnych obyvateľov.