Budete musieť odpovedať na niekoľko otázok. Môže sa to uskutočniť počas rozhovoru u vás doma, ale môžete sa rozhodnúť odpovedať na otázky aj online vlastným tempom. Cieľom dotazníka je vytvoriť úplný obraz o vás ako osobe a o vašom životnom štýle a prostredí.
Chceli by sme napríklad vedieť:

  • Kde ste sa narodili?
  • Máte deti?
  • Žili ste vždy tam, kde teraz bývate?
  • Akú prácu vykonávate alebo ako dlho ste už na dôchodku?
  • Čo jete každý deň?
  • Ako sa pohybujete?
  • S kým sa delíte o domácnosť?

Otázky sa týkajú aj vašich športových alebo fyzických aktivít, stravovacích návykov, akýchkoľvek telesných alebo duševných ťažkostí a toho, ako vyzerá váš týždeň.
Výsledky rozhovorov nám prezrádzajú viac o domácom a životnom prostredí našich účastníkov, o ich domácej situácii a sociálno-ekonomických podmienkach.