Ako účastník máte konečné rozhodnutie; pokiaľ svoje údaje z našej databázy neodstránite, zostanú k dispozícii. Podľa zákona môžeme a môžeme uchovávať vaše údaje 50 rokov.