Cieľom monitora zdravia je zhromažďovať údaje, ktoré môžeme použiť na štúdium nášho životného štýlu a zdravia spoločnosti.

V posledných rokoch sa niekedy až bolestne ukazuje, že sa príliš málo venujeme preventívnej zdravotnej starostlivosti a že v čase krízy to môže mať vážne dôsledky pre naše zdravotníctvo a zdravotnícky personál.

Bez dostatočných údajov nemôžeme hľadať riešenia. Vaša účasť je rozhodujúca! Monitor zdravia významne prispieva k pochopeniu genetických a environmentálnych faktorov a ich vplyvu na choroby. Tieto poznatky môžu v konečnom dôsledku viesť k novým poznatkom a liečbe.