Jednoducho: od tohto okamihu sa pre vás Monitor zdravia zastaví.

Za svoju ďalšiu účasť ste zodpovední vy.

Ak chce niekto z akéhokoľvek dôvodu zo štúdie vystúpiť, stačí, ak nás o tom informuje.