Okrem prostredia môžu pri vzniku ochorenia alebo rýchlejšom starnutí zohrávať významnú úlohu aj dedičné faktory. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme do monitora zdravia zahrnuli prostredie aj genetiku.

Preto vás žiadame o súhlas s odobratím vašej DNA zo vzorky krvi a jej následnou analýzou. Ak nám dáte súhlas, budeme skúmať, ako môže zdravotná starostlivosť lepšie zohľadniť vaše dedičné faktory, napríklad v rámci belgickej Genome Biobank.

DNA, množstvo informácií

DNA obsahuje množstvo informácií o rôznych vlastnostiach, ktoré vás robia jedinečnými, napríklad o farbe vašich očí alebo type vlasov. Okrem zábavných faktov obsahuje aj informácie o vašich šanciach na zdravé starnutie. DNA však obsahuje aj množstvo kódov, ktorým zatiaľ nerozumieme. Stále existuje aj veľa neistoty v súvislosti s rizikom ochorení súvisiacich s vekom na základe vášho genetického materiálu. Takže skôr, ako budeme potenciálne zbytočne znepokojovať zdravých ľudí v spoločnosti, je potrebný ďalší výskum. Preto chceme pomôcť preskúmať, či na základe DNA dokážeme s dostatočnou istotou skôr a lepšie predpovedať vznik ochorenia, ako je rakovina. Okrem toho chceme tiež preskúmať, či nám DNA umožňuje lepšie prispôsobiť liečbu ľuďom, ako ste vy. To znamená, že vás nebudeme zbytočne znepokojovať ani v prípade, že by sme náhodou v najbližších rokoch niečo objavili. Odborníci posúdia, či údaje s dostatočnou istotou poukazujú na určitú poruchu, ktorá zatiaľ nie je známa, ale je liečiteľná. Vy ako účastník sa vopred rozhodnete, či o tom chcete byť informovaný. Ak však hľadáte diagnózu alebo starostlivosť týkajúcu sa dedičnej poruchy, radi vás odkážeme na uznávané belgické centrum pre ľudskú genetiku, ako je napríklad Oddelenie lekárskej genetiky na UZ Gent.