To vôbec nemusí byť problém! Na odbere vzoriek a štúdii sa stále môžete zúčastniť, ale vy sami si ako účastník vyberiete, či chcete byť informovaní o (budúcich) výsledkoch. Vašu voľbu s vami radi preberieme na začiatku štúdie.