Budete muset odpovědět na několik otázek. To lze provést během pohovoru u vás doma, ale můžete se také rozhodnout odpovědět na otázky online ve vlastním tempu. Cílem dotazníku je vytvořit úplný obraz o vás jako osobě a o vašem životním stylu a prostředí.

Rádi bychom například věděli:

  • Kde jste se narodili?
  • Máte děti?
  • Žili jste vždy tam, kde nyní bydlíte?
  • Jakou práci vykonáváte nebo jak dlouho jste již v důchodu?
  • Co jíte každý den?
  • Jak se pohybujete?
  • S kým sdílíte domácnost?

Otázky se týkají také vašich sportovních nebo fyzických aktivit, stravovacích návyků, případných tělesných nebo duševních potíží a toho, jak vypadá váš týden.

Výsledky rozhovorů nám prozradí více o domácím a životním prostředí našich účastníků, jejich situaci v domácnosti a socioekonomických podmínkách.