Vaše účast je dobrovolná. Sami se rozhodnete, zda se zúčastníte, nebo ne. Vidíte v Monitoru zdraví přidanou hodnotu?