Pro účastníky je velkou příležitostí Monitoru zdraví bezpochyby komplexní výzkum zdraví na vysoké úrovni. Je samozřejmé, že jsme vám k dispozici s celým týmem odborníků.

Kromě toho na tomto výzkumu spolupracuje celá zóna primární péče v Gentu. Podporují gentské poskytovatele zdravotní péče a péče a úzce spolupracují s městem Gent. Vytvářejí efektivní, dostupnou a kvalitní první linii, kde je občan v centru pozornosti.

S týmem lékařských odborníků nespěcháme a umožňujeme výzkum na vašich vzorcích. Prostřednictvím etického přezkumu se projednají a potvrdí výzkumné otázky a tým lékařských odborníků posoudí, které výsledky je třeba sdělit.

Pokud si přejete tyto výsledky obdržet a diskutovat o nich, lze tak učinit prostřednictvím odborného týmu Health Monitor. Můžete se také rozhodnout, že své výsledky sdělíte svému důvěrníkovi. Ve většině případů je to praktický lékař, ale může to být také psycholog, terapeut, zdravotní sestra, lékárník nebo komunitní pracovník. To vše bude projednáno s tazatelem při udělení vašeho souhlasu s monitorováním zdraví.