De grote opportuniteit van de Gezondheidsmonitor is voor de deelnemers ongetwijfeld het uitgebreid hoogstaand onderzoek van de gezondheid. Het spreekt voor zich dat we voor u klaarstaan met ons volledig expertenteam.

Daarnaast werkt de volledige Eerstelijnszone van Gent (u dus!) mee aan dit onderzoek. Zij ondersteunen Gentse zorg- en hulpverleners en werken nauw samen met Stad Gent. Zij creëeren een effectieve, toegankelijke en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat.

Met een medisch expertenteam gaan we niet over één nacht ijs om onderzoek toe te laten op de stalen van de deelnemers. Via een ethische toetsing worden onderzoeksvragen besproken en geconfirmeerd, en wordt beoordeeld door een medisch expertenteam welke resultaten moeten worden meegedeeld.

Wanneer u deze resultaten wil ontvangen en bespreken, kan dit via het professionele team van de Gezondheidsmonitor. De deelnemer kan er ook voor kiezen om de resultaten te delen met een vertrouwenspersoon. In de meeste gevallen bent u dat: de huisarts, maar het kan ook de psycholoog, therapeut, verpleger, apotheker of buurtmedewerker zijn.

Dit alles wordt samen met de interviewer overlegd tijdens het geven van de toestemming voor de Gezondheidsmonitor. We geven dit graag met u mee zodoende u op de hoogte bent indien er een vraag zou komen.