Deelnemers aan de Gezondheidsmonitor worden vierjaarlijks bevraagd over een periode van twintig jaar.

Het onderzoek – bestaande uit de staalafname en de vragenlijst – zal anderhalf uur tot twee uur duren en vindt plaats bij de deelnemer thuis of bij ons in het labo. Het afnemen van de vragenlijst duurt ongeveer 1 uur en kan thuis op eigen tempo in delen verricht worden of samen met de interviewer zo nodig. De staalname en fysieke testen nemen een halfuur tot een uur in beslag en kan onder de beste omstandigheden bij ons of zo nodig thuis gebeuren.

De tijdsinvestering als deelnemer betekent een enorme bijdrage aan onze maatschappij, onze wetenschap én onze gezondheid.