De Gezondheidsmonitor is een eenvoudig onderzoek, waarin een heleboel data verzameld en geanalyseerd wordt aan de hand van het afnemen van een vragenlijst, fysieke testen en staalname. Deze data hebben we nodig om een volledig gezondheidsonderzoek te kunnen bewerkstelligen met de verworven data.

Deelname aan de Gezondheidsmonitor omvat weinig risico’s. Bij standaard bloedafname is er een mogelijk risico op ontsteking van de aanprikplek (< 1%) of het ontstaan van een blauwe plek. Bij alle overige procedures is er geen bijkomend risico voor de deelnemer. De deelnemer heeft het recht om op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico’s van Gezondheidsmonitor. Mocht door deelname aan de Gezondheidsmonitor toch enig nadeel ondervonden worden, zal er een gepaste behandeling verkregen worden.

Ook is het mogelijk dat zich andere risico’s en ongemakken voordoen die op dit moment nog onbekend zijn. Het is daarom van groot belang om elke nieuwe gezondheidsklacht zo snel mogelijk aan de huisarts te melden, ongeacht of de klacht te maken heeft met deelname aan de Gezondheidsmonitor of niet.

Indien u een klacht of andere verkrijgt van uw patiënt, gelieve ons zo spoedig mogelijk te contacteren via 092648085 of marthe@gezondheidsmonitor.gent

contact