1. Aanmelden

De deelnemer stelt zich kandidaat via de website
We contacteren de deelnemer voor deelname.

2. Inschrijving

We maken een afspraak en komen bij de deelnemer thuis langs. Na het overlopen van de studie vult men het toestemmingsformulier in.

3. Intakegesprek

Aangezien we zo’n compleet mogelijk beeld moeten kunnen schetsen van de persoon en de levensstijl, wordt er gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Er zijn twee mogelijkheden:

  • Thuis via een online link: de vragenlijst kan op eigen tempo worden ingevuld.
  • Men wenst begeleiding om de vragenlijst in te vullen met bijvoorbeeld een tolk, geen probleem. We plannen dit samen in.

Hoe dan ook, we ontmoeten elkaar! We overlopen het doel van de Gezondheidsmonitor, de bijhorende privacy maatregelen en beantwoorden alle vragen die men zou hebben.

4. Staalafname

Wanneer men beslist deel te nemen en toestemming gegeven heeft, nemen we stalen bij af. We contacteren de deelnemer om na twee weken een afspraak te maken met de verpleegkundige voor staalafname: dit kan thuis gebeuren ofwel in het UZGent. De deelnemer kiest. Geen pijnlijke of ingewikkelde procedures. Het enige wat we nodig hebben is wat bloed, huid, speeksel, haar, stoelgang en urine.

5. Onderzoek

Wij gaan aan de slag met de data. Spannend! De gezondheid van lichaam & geest wordt opgemeten. Een veelzijdige analyse leggen de geheimen van de gezondheid bloot: wat vertellen de resultaten ons over de aanwezigheid van ontstekingen, infecties of eventuele afwijkingen?

6. Resultaten

De gouden combinatie van stalenonderzoek en DNA-analyse heeft een volledig beeld van de gezondheid gecreëerd. We koppelen bepaalde resultaten hiervan uitgebreid naar de deelnemer terug, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven. De resultaten op wijkniveau worden sowieso regelmatig verspreid via onze website en andere kanalen.

Zien we voor jou de deelnemer iets onaangenaam in de toekomst? Een deelname aan de Gezondheidsmonitor gaat gepaard met gepersonaliseerde preventieve maatregelen in uitvoerige samenspraak met u als huisarts of vertrouwenspersoon.

Deze data wordt veilig opgeslagen in de database van de Gezondheidsmonitor, volgens het principe van versleuteling.

7. En dan?

De deelnemer zal, gedurende een periode van twintig jaar, nog vier keer uitgenodigd worden voor hetzelfde stalenonderzoek en interview. Een deelname aan de Gezondheidsmonitor betekent idealiter dat de gezondheid en levensstijl vierjaarlijks worden onderzocht.