De gegevens die men zal invullen in de vragenlijst worden opgeslagen op een beveiligde server van de Universiteit Gent. De biologische stalen worden opgeslagen in de biobank in het UZGent. Onderzoekers gaan aan de slag met de data en stalen om de invloed van omgeving en genetica op gezondheid in kaart te brengen.

Zodra we voldoende gegevens per wijk verzameld hebben, is het mogelijk om feedback te versturen op wijkniveau. We zullen dit op regelmatige basis doen.

Let wel, het is mogelijk dat er tussen het invullen van de vragenlijst en de afname van stalen, enkele maanden of zelfs jaren verstrijken vooraleer een resultaat bekend wordt. Tijdens het interview melden we expliciet dat bij elke klacht of zorg u als vertrouwde eerstelijnszorger wordt gecontacteerd. De Gezondheidsmonitor kadert in het onderzoeksgegeven en is geen vervanging voor de reguliere zorg die u als huisarts/apotheker/… aanbiedt. Wij staan natuurlijk met ons expertenteam altijd voor de deelnemer en u klaar, dus in nauw contact met de Gentse Eerstelijn!