Niemand mag de gegevens delen zonder uitdrukkelijke toestemming van uw patiënt. Dit wordt duidelijk beschreven in het toestemmingsformulier dat samen met de interviewer uitvoerig zal overlopen worden.

Negatieve, positieve of neutrale resultaten, het doet er niet toe: de deelnemer heeft zelf volledige controle over wie toegang heeft tot de resultaten. Dit wordt grondig besproken bij aanvang van de studie.