Naast de omgeving, kunnen ook overerfbare factoren een grote rol spelen bij het ontwikkelen van ziekte of het sneller verouderen. Om deze reden is het cruciaal dat we zowel omgeving als genetica mee opnemen in de Gezondheidsmonitor.

Daarom vragen we toestemming om DNA te mogen halen uit het bloedstaal en dat achteraf te analyseren. Indien de deelnemer toestemming heeft gegeven, zal in het kader van bijvoorbeeld de Belgian Genome Biobank onderzocht worden hoe de gezondheidszorg beter rekening kan houden met onder andere jouw overerfbare factoren.

DNA, een schat aan informatie

DNA bevat heel veel informatie omtrent allerlei eigenschappen die ons uniek maken, zoals de kleur van de ogen of haartype. Naast leuke weetjes bevat het ook informatie over de kans om gezond ouder te worden.

Maar DNA bevat ook heel wat codes die we nog niet begrijpen. Ook rond het risico op ouderdomsziekten op basis van het erfelijk materiaal is nog heel wat onzekerheid. Vooraleer we gezonde mensen in de maatschappij dus mogelijks onnodig ongerust maken, is meer onderzoek nodig.

Daarom willen we mee helpen onderzoeken of we op basis van DNA met voldoende zekerheid het ontstaan van een aandoening als kanker vroeger en beter kunnen voorspellen. Daarnaast willen we ook onderzoeken of we dankzij DNA een behandeling beter op maat kunnen maken. Dit betekent dat we ook uw patiënt niet onnodig ongerust maken mochten we toevallig iets ontdekken de komende jaren.

Experts oordelen hierbij of de data met voldoende zekerheid wijst op een bepaalde aandoening die nog niet gekend is, maar wel behandelbaar is. Als deelnemer kiest men vooraf zelf om al dan niet op de hoogte gesteld te worden hiervan.

Als men echter op zoek is naar een diagnose of zorg omtrent een erfelijke aandoening, dan verwijzen we de deelnemer graag door naar een erkend Belgische centrum voor menselijke erfelijkheid zoals de Dienst Medische Genetica van het UZ Gent.