Een deelname aan de Gezondheidsmonitor houdt in dat er vierjaarlijks, gedurende een periode van twintig jaar, een interview en stalenonderzoek bij de deelnemer worden afgenomen.

  • Wanneer de deelnemer verhuist binnen de zone van rekrutering, is er geen probleem.
  • Verhuist de deelnemer verderweg? Geef ons een seintje en we bespreken hoe we elkaar nog mogen contacteren.