Dit hoeft geen enkel probleem te zijn! De deelnemer kan nog steeds deelnemen aan de staalafnames en het onderzoek, én kiest zelf als deelnemer om al dan niet op de hoogte gesteld te worden van (toekomstige) resultaten. Dit wordt uitgebreid uitgelegd tijdens het interview en het overlopen van het toestemmingsformulier bij de aanvang van de studie.