Als deelnemer heeft men de eindbeslissing, zolang men de gegevens niet laat verwijderen uit onze databank, blijven zij beschikbaar. Volgens de wetgeving kunnen en mogen wij 50 jaar bewaren.