Ja. Pas wanneer de deelnemer expliciet toestemming heeft gegeven, kunnen wij de gegevens gebruiken.

Er moet vrijwel altijd toestemming gegeven worden voordat laboratoria of andere organisaties gezondheidsgegevens kunnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Dit wordt geregeld door de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie.

Mocht u interesse hebben in de Gezondheidsmonitor, zal u voorafgaand worden geïnformeerd over welke gegevens er precies worden verzameld, hoe ze worden gebruikt, wie er toegang toe heeft en hoe lang ze worden bewaard.